NABÍZÍME

Poskytujeme poradenství a terapii dětem, dospívajícím a jejich rodičům v oblasti psychického vývoje a výchovy. 


Obracet se na nás můžete s:

  • obtížemi ve školním prostředí (adaptační problémy, neprospěch, poruchy učení, chování, vztahy v kolektivu, školní fobie) 
  • rodinnou tématikou (oblast výchovy, vztahy se sourozenci, porozvodové situace, spolupráce mezi rodiči, úmrtí v rodině)
  • s osobnostní a emoční problematikou (úzkosti, strach, vztek, stres, emoční labilita, agresivita, sebepoškozování, náročnější osobnostní rysy)
  • psychosomatickými potížemi (bolesti břicha, hlavy, opakované nevolnosti, enuréza, enkopréza)
  • krizovými situacemi 
  • žádostí o doporučení doprovodu do lázní (mimo konzultaci rodiče platí 100Kč za vystavení zprávy)

Nabízíme jak jednorázové konzultace, tak i dlouhodobější poradenskou a terapeutickou péči.

Rádi Vás uvítáme v útulném  a příjemném prostředí . Je pro nás důležitý laskavý a respektující přístup k dětem i rodičům. Vážíme si Vaší důvěry k nám.